Víno je potravina - definice dle legislativy

Na stále množící se dotazy zda víno je potravinou uvádíme definici z Nařízení Rady a Evropského parlamentu č. 178/2002, článku 2, kde se definuje co je potravinou

Pro účely tohoto nařízení se „potravinou“ rozumí jakákoli látka nebo výrobek, zpracované, částečně zpracované nebo nezpraco- vané, které jsou určeny ke konzumaci člověkem nebo u nichž lze důvodně předpokládat, že je člověk bude konzumovat.
Mezi „potraviny“ patří nápoje, žvýkačky a jakékoli látky včetně vody, které jsou úmyslně přidávány do potraviny během její výroby, přípravy nebo zpracování. Mezi potraviny patří voda za místem dodržování hodnot podle definice v článku 6 směrnice 98/83/ES, aniž jsou dotčeny požadavky směrnic 88/778/EHS a 98/83/ES.

Více informací včetně nažízení vlády naleznete na adrese Víno je potravina - definice dle legislativy

V našem vinařství, s ohledem na atkuální situaci, je možné vína objednávat i nadále. Zboží Vám bude doručeno.

Kontakty

Vinařství Pfeffer s.r.o.

Adresa: 
Dolní 922, Rakvice, 69103

Telefon: 
774 161 078

IČ:
27703550

DIČ: 
CZ27703550

Zapsán ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně spisová značka C53253